ดูซีรี่ย์ออนไลน์ 24 ชม. ดูฟรี

Day Visitor N/A

ซีรี่ย์ออนไลน์ Hua Mu Lan ฮัวมู่หลาน

N/A

เรื่องย่อ

#

ในยุคสมัย แห่งสงคราม เหล่าบุรุษต่างต้องรับหมายเกณฑ์ออกรบรับใช้ชาติฮัวหู ชายชราผู้ถูกปลดประจำการเนื่องเพราะขาพิการได้รับหมายเรียก อีกครั้ง ครอบครัวเขาซึ่งมีแต่ภรรยาและบุตรี บุตรชายคนเล็กก็ยังเล็กนัก เขาจึงต้องไปเป็นทหารท่ามกลางความเป็นห่วงของทุกคนในครอบครัว ฮัวมู่หลัน บุตรีคนเล็กของฮัวหู จึงปลอมเป็นชายออกไปรับหมายเกณฑ์ทหารแทนบิดา ออกรบรับใช้ชาติ เรื่องราวนี้คงเป็นเรื่องบุตรีกตัญญูบิดาสุดซึ้งเรื่องหนึ่ง หากไม่มีเหตุฮาเหล่านี้ เข้ามาเกี่ยวข้องเทพเจ้า เตาผู้ไม่ชอบหน้ามู่หลันเพราะถูกมู่หลันแกล้งเอา จึงใส่ร้ายมู่หลัน ต่างๆ นานา หวังให้สวรรค์ลงโทษ แต่ความแตกซะก่อน องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึง ลงโทษเทพเจ้าเตา แต่พระแม่เจ้าเห็นว่ามู่หลันเป็นคนกตัญญูจึงผ่อนผันโทษ แก่เทพเจ้าเต าโดยให้ไปจุติบนโลกมนุษย์ ส่งเสริมมู่หลันให้ประสพความสำเร็จ เพื่อไถ่โทษ และมอบของวิเศษ 3 อย่างเพื่อช่วยเหลือ แต่องค์เง็กเซียนไม่ชอบ ที่มู่หลันเป็นหญิงแต่ไปเป็นทหาร จึงสั่งให้เทพเจ้าเตาคอยขัดขวาง มู่ห ลันจะสามารถรักษาความลับที่ตนเป็นหญิงและประสพความสำเร็จได้หรือ ไม่ เทพเจ้าเตาที่ต้องทั้งขัดขวางและสนับสนุนมู่หลันจะทำอย่างไร เรื่องราวของ สตรีกตัญญูบิดาที่ต้องมีอุปสรรคต่างๆ ที่ชวนฮามากมาย

เรื่องอื่น ๆ

ท่านอาจจะอยากดูซีรี่ย์เรื่องต่อไปนี้ใช่หรือไม่

<
3 เดือนที่แล้ว
4 เดือนที่แล้ว
4 เดือนที่แล้ว
4 เดือนที่แล้ว
5 เดือนที่แล้ว
5 เดือนที่แล้ว